Contact

 

X
 wit wat is dvswat is burgenschapsvorming

Wat is
De Vreedzame School
 

 Wat zijn
de doelen van De Vreedzame School

 


 

Wie zijn wij?

X
veelnieuwescholen02

Dit jaar staat de teller al op 100 nieuwe scholen en er komen nog steeds scholen bij. Een absoluut record sinds de start in 1999. Hoe komt het dat er zo’n toenemende belangstelling is voor Vreedzaam?

 

Lees verder...

X
map

De nieuwe map Werken aan Sociale Veiligheid is klaar. Het is een extra handreiking om de sociale veiligheid van kinderen te bevorderen, pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten, en wel op een manier die past bij de principes van De Vreedzame School.

 

Lees verder...

X
digitaal02

De tweede pilotronde wordt momenteel afgerond, en we werken aan een goed format voor de rapportage. We lopen iets achter op de planning, aangezien we scholen graag een degelijk en betrouwbaar instrument aan willen bieden, waarbij kinderziektes zijn geëlimineerd.

 

Lees verder...

X
kinderpostzegels

Subsidie Kinderpostzegels voor uitbreiding Download Center. Op dit ogenblik staan er in het Download Center al werkbladen, pictogrammen etc. De tijd staat echter niet stil...

 

Lees verder...

X
stoomcursus

Nieuwe leerkrachten die op een Vreedzame School komen werken worden in een korte tijd vertrouwd gemaakt met het programma, de werkwijze en met de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

 

Lees verder...

X

 Deelnemers Domein

 

Scholen die meedoen aan De Vreedzame School kunnen inloggen op het Deelnemers Domein. In het Download Center staan de werkbladen, pictogrammen en illustraties klaar voor weergave in kleur op een digitale schoolbord en als PDF bestand om te downloaden en uit te printen. Verder vindt u hier aan het begin van elk blok het Vreedzame Schooljournaal met voor elke groep een overzicht van de lessen van dat blok en de mogelijkheid voor Vreedzame Scholen om aan elkaar te laten zien wat ze hebben gedaan. Ook de Nieuwsbrieven voor Ouders kunnen hier worden gedownload.

Op het Vreedzame Schoolplein worden bijdragen van scholen geplaatst die iets bijzonder hebben bedacht of georganiseerd en dat graag aan iedereen willen laten weten.

journaal 

 

 

 

.