Contact

X
 wit wat is dvswat is burgenschapsvorming

Wat is
De Vreedzame School
 

 Wat zijn
de doelen van De Vreedzame School

 


 

Wie zijn wij?

 

 

X
KoningDVS Op dinsdag 7 april heeft Koning Willem-Alexander een werkbezoek gebracht aan het College Zorg & Welzijn van ROC-Midden Nederland in Utrecht. Daar werd hij werd onder meer geïnformeerd over het programma De Vreedzame School.
X
parijs

Een Speciaal Katern met algemene suggesties en vier uitgeschreven lesbrieven voor alle scholen in Nederland, en een - licht aangepaste - versie voor VO-scholen.

 

Lees verder...

X
600steschool02

Hoewel de teller inmiddels al op 648 staat, is de Huibersschool in Amsterdam officieel de 600ste ‘Vreedzame School’ in Nederland. Op donderdagmiddag 8 januari stonden zij hier op feestelijke wijze bij stil.

 

Lees verder...

X
Narcis-Queridoschool02

Op de meeste scholen is begonnen met blok 4 over gevoelens. De Narcis-Queridoschool in Amsterdam maakte een vrolijk filmpje en een vreedzame kruk!

 

Lees verder...

 
Pesten

De voorlopig goedgekeurde antipestprogramma's worden komende periode onderzocht op hun effectiviteit. De Vreedzame School heeft besloten om zich terug te trekken als onderwerp van onderzoek.

 

Lees verder...

 
katern

Aansluitend bij de ontwikkelingen rondom de antipestaanpak komt er bij De Vreedzame School een nieuw katern rondom pesten.

Lees verder...
X
volkskrant

In januari verscheen in de rubriek Opinie & Debat van De Volkskrant een bijdrage van Leo Pauw, Stijn Sieckelinck en Micha de Winter:

 

Democratie kun je leren, thuis en op school.

 

 X
gezondeschool

Er komt weer een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Scholen die starten met De Vreedzame School kunnen een subsidie krijgen.

 

Lees verder...

x
X

 Deelnemers Domein

 

Scholen die meedoen aan De Vreedzame School kunnen inloggen op het Deelnemers Domein. In het Download Center staan de werkbladen, pictogrammen en illustraties klaar voor weergave in kleur op een digitale schoolbord en als PDF bestand om te downloaden en uit te printen. Verder vindt u hier aan het begin van elk blok het Vreedzame Schooljournaal met voor elke groep een overzicht van de lessen van dat blok en de mogelijkheid voor Vreedzame Scholen om aan elkaar te laten zien wat ze hebben gedaan. Ook de Nieuwsbrieven voor Ouders kunnen hier worden gedownload.

Op het Vreedzame Schoolplein worden bijdragen van scholen geplaatst die iets bijzonder hebben bedacht of georganiseerd en dat graag aan iedereen willen laten weten.

journaal 

 

 

 

.