Contact

X
 wit resultaten02 witje01
Resultaten en onderbouwing

Dat De Vreedzame School werkt ervaren we dagelijks in de vele scholen die nu met het programma werken. Om deze ervaringen te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek is er de afgelopen jaren – in samenwerking met de Universiteit Utrecht - evaluatieonderzoek gedaan naar het programma op basisscholen die al drie jaar of langer met het programma werken. De resultaten laten zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School.

Naast de genoemde verschillen in school- en klasklimaat, rapporteren scholen die al drie jaar of langer met het programma werken een afname van het aantal conflicten sinds de invoering van het programma. Bovendien geven leerkrachten op grote schaal aan dat het programma effect heeft op het gedrag van leerlingen. Zij gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door leerkrachten van jongere groepen. Met als resultaat voor de leerkrachten dat er een beter klimaat is om les te kunnen geven.

 

De Vreedzame School is erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’, en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut. Deze Databank bevat programma’s voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden, die door een onafhankelijke commissie zijn erkend.

 


 

In dit document is een korte samenvatting gegeven van alle onderzoeken die gedaan zijn naar De Vreedzame School en Wijk de afgelopen jaren:

 

- Werkt De Vreedzame School?

 

 

Lees ook:

- een digitale link naar het proefschrift van Leo Pauw

 

Als u meer wilt weten over de achtergronden, onderbouwing en onderzoeksresultaten, bij SWP is de publiekversie van het proefschrift van Leo Pauw verkrijgbaar: De Vreedzame School. Onderwijs en de maatschappelijke vorming van de leerling.

 


 


Lees ook:

- Databank Effectieve Jeugdinterventies

- Onderzoek naar De Vreedzame Wijkonderzoeksboek