Contact

X

Lesbrieven

 

Op deze pagina vindt u een aantal gratis beschikbare lesbrieven. Een school die werkt met het programma van De Vreedzame School, of een wijkinstelling die werkt in een ‘vreedzame wijk’, heeft een duidelijke pedagogische opdracht: kinderen leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. Waar mogelijk moet die inhoud gekoppeld worden aan echte, betekenisvolle situaties. Hiertoe ontwikkelt De Vreedzame School/Wijk geregeld een lesbrief voor in school of een toolkit voor in de wijk rondom een actueel thema, om daarmee aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke actualiteit.

 

Katern Verkiezingsproject


 Januari 2017

De Vreedzame School is een programma voor democratische burgerschapsvorming. Het wil kinderen voorbereiden op het leven in een democratie. Dat betekent niet alleen kennis over de democratie, maar vooral dat leerlingen democratie ‘aan den lijve ervaren’ en ermee kunnen oefenen. Als er in een schooljaar verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer dan is het natuurlijk een kans die we moeten benutten! In het aparte Katern Verkiezingsproject doen we een voorstel voor een verkiezingsproject op uw school, waarmee u kunt aansluiten bij de actualiteit, en waarmee u uw leerlingen niet alleen kennis maar ook aldoende ervaring laat opdoen met democratie.

 

katern verkiezingen

- download dit katern

Hoe om te gaan met maatschappelijk incidenten die de klas in komen?


Augustus 2016

Mogelijke spanningen in de klas na couppoging Turkije

Opnieuw komt er (mogelijk) maatschappelijke onrust het klaslokaal binnen. Tijdens de zomervakantie vond in Turkije een couppoging plaats. De couppoging, en de nasleep daarvan, raakt de Turks-Nederlandse gemeenschap, waaronder wellicht ook uw leerlingen.


Misschien hebben sommige van uw leerlingen op vakantie in Turkije de couppoging van dichtbij meegemaakt. Anderen hebben wellicht familie in Turkije of hoorden van hun ouders wat er gebeurde. De spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland brengen hoe dan ook polarisatie met zich mee en mogelijk angst en onzekerheid voor leerlingen (en ouders).


Mocht u als school of als leerkracht stil willen staan bij de gebeurtenissen en de nasleep daarvan, dan bieden we u met behulp van een lesbrief een handreiking. Al eerder stuurden we een lesbrief (onder andere na de recente aanslagen). Die lesbrief is licht aangepast en aangevuld met enkele nieuwe suggesties.

 

maatschappelijkeincidenten02k

- download deze lesbrief

 

 •

Een lesbrief of toolkit rondom 4 en 5 mei
lesmateriaal voor op school en in de wijk


Maart 2016

 


Om aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke actualiteit ontwikkelt De Vreedzame School/Wijk geregeld een lesbrief voor in school of een toolkit voor in de wijk rondom een actueel thema. In dat kader is nu lesmateriaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden rondom de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei.

4 5 mei01

Decennialang was de dodenherdenking en de viering van de bevrijding het symbool voor ‘nooit meer racisme en dictatuur’. En daarmee een belangrijk fundament voor ons geloof in de democratie. Er zijn echter steeds minder mensen in Nederland die de oorlog hebben meegemaakt. En voor kinderen op de basisschool is de Tweede Wereldoorlog iets uit de tijd van hun oma en opa.

Herdenken en vieren rondom WO-II is langzamerhand niet meer zo vanzelfsprekend. Toch is er, gezien de huidige verscherpte tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen (moslimdiscriminatie, antisemitisme, vluchtelingenhaat, radicaliserende jongeren) voldoende aanleiding om dat wel te doen. Deze actualiteit vraagt om een pedagogische inspanning gericht op de verbinding van onze jeugd met het leven in een vrije en open democratische samenleving.

Het thema van 4 en 5 mei biedt daartoe een uitgelezen gelegenheid. Deze lesbrief of toolkit bestaat uit drie lessen (om in school te gebruiken) of activiteiten (voor in een niet-schoolse setting in de wijk), en is geschreven voor de leeftijdsgroep van groep 7 en 8 van de basisschool.

 

4 5 mei02
.

 

- download deze lesbrief

 

 

 

 •

Hoe als school om te gaan met de nasleep van terreuraanslagen?


November 2015

In 2015 maakten we de eerste lesbrief n.a.v. terreuraanslagen. Hij voorzag duidelijk in een behoefte bij scholen om op een goede manier te reageren op wat er gebeurd was. De ervaringen die we hieromtrent hebben opgebouwd zijn verwerkt in deze lesbrief.

 

We geven eerst een aantal algemene suggesties, en vervolgens vier uitgeschreven lesbrieven die ingezet kunnen worden in de klassen. Hopelijk helpt het scholen en leerkrachten ook nu om op een pedagogische wijze om te gaan met de nasleep van deze verschrikkelijke gebeurtenissen.aanslagen

- download deze lesbrief

 

 •

Zwarte Piet: een conflict?


Oktober 2015

De maatschappelijke discussie over Zwarte Piet komt met leerkrachten, medewerkers, kinderen en ouders de school of de kinderopvang binnen. We kunnen ons voorstellen dat het lastig kan zijn om hier als organisatie goed mee om te gaan. De discussie rondom Zwarte Piet lijkt een splijtzwam te zijn, zelfs binnen teams van leraren of pedagogische medewerkers.

Het programma van De Vreedzame School en de aanpak van De Vreedzame Wijk zijn krachtige instrumenten om verstandig met conflicten en meningsverschillen in school, klas en wijk om te gaan. Met een speciale ‘toolkit’  willen we scholen en andere pedagogische instellingen een hulpmiddel in handen geven om de discussie over Zwarte Piet ook binnen de eigen organisatie te voeren, met leerkrachten of andere (professionele) opvoeders, én met kinderen.

zwartepiet
- download deze lesbrief

 

 •

Lesbrief Slavernij geschiedenis


 Augustus 2015

Nederland heeft in de loop van de geschiedenis een aantal koloniën gehad. Suriname en de Nederlandse Antillen waren koloniën van Nederland. In die koloniën werden slaven ingezet.
Jaarlijks wordt op 1 juli herdacht dat de slavernij werd afgeschaft. Het is een stuk van onze geschiedenis waar we niet trots op zijn. Maar het is wel zinvol om onze jeugd hierover te informeren en over na te laten denken.

 

Met deze lesbrief willen we kinderen inzicht geven in de slavernij-geschiedenis van Nederland. En daarmee bevorderen dat er een beter begrip ontstaat van een belangrijk onderdeel van onze gedeelde geschiedenis, en van de achtergronden en afkomst van veel van onze landgenoten.

 

Het lesmateriaal kan flexibel worden gebruikt, in en buiten school. Indien gebruikt in een school die werkt met het programma De Vreedzame School, kan deze lesbrief het beste worden ingezet in blok 6 (We zijn allemaal anders) in het kader van het omgaan met diversiteit. Naar eigen inzicht kan de lesbrief worden opgeknipt in meerdere lessen of activiteiten. Beschouw het materiaal, zeker als het wordt gebruikt in een niet-schoolse setting, als suggesties die ingepast kunnen worden in uw eigen specifieke situatie.

 

slavernijgeschiedenis

- download deze lesbrief