Contact

   

teamtrainingen

 

  witje01

  

 

De invoering van De Vreedzame School gaat in het eerste invoeringsjaar gepaard met vijf bijeenkomsten voor het onderwijzend personeel van (ongeveer) een dagdeel. Ook kan ervoor gekozen worden om een combinatie van dagdelen en hele studiedagen te maken. Het tweede invoeringsjaar telt drie teambijeenkomsten.
Deze trainingen worden verzorgd door Eduniek of door adviseurs of trainers van andere onderwijsadviesbureaus die gecertificeerd zijn om de invoering van De Vreedzame School te kunnen begeleiden.

 

Lees verder:

 

- Doelstelling van de trainingen.

- Stuurgroep

- Klassenbezoeken