Contact

maat76

 x

leerlingvolgsysteem

witje01

Een leerlingvolgsysteem en De Vreedzame School?

 

terug wit 

Een terugkerende vraag van scholen is: ‘Is of komt er een leerlingvolgsysteem dat past bij De Vreedzame School?’ Of soms gerichter: ‘Onze school gebruikt ZIEN als leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, en is er een koppeling te leggen tussen de uitkomsten van ZIEN en het gebruik van De Vreedzame School?’

 

Er is inmiddels een aantal leerlingvolgsystemen voor het domein van de sociaal-emotionele ontwikkeling op de markt, zoals SCOL, Viseon, Zien e.a. Veel scholen werken met een dergelijk systeem, vaak mede ingegeven door de eisen van de Inspectie. De Inspectie beoordeelt:
• of de sociale opbrengsten (ten aanzien van de sociale competentie en

  burgerschap) van de leerlingen aan het einde van de schoolloopbaan

  (groep 8) op het verwachte niveau liggen, en
• of in alle groepen regelmatig de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen

  wordt bepaald (ook op het terrein van de sociale competentie en

  burgerschapsvorming).

 

Er zou dus iets voor te zeggen zijn om een leerlingvolgsysteem te ontwikkelen dat goed past bij De Vreedzame School. Om een aantal redenen hebben we daarvan af gezien; hieronder gaan we daar dieper op in. We hebben wel een Kwaliteitszorginstrument (webbased) ontwikkeld waarmee scholen een monitor in handen krijgen om na te gaan of ze de doelen van het programma in voldoende mate bereiken. Op grond van dat kwaliteitssysteem is het mogelijk om op groep- en schoolniveau doelgericht te werken aan gedrag.

 

Zie hiervoor: Digitaal Kwaliteitszorginstrument (KZI)

 

Lees verder:Waarom geen leerlingvolgsysteem?
Het ‘meten’ van gedrag
Koppeling leerlingvolgsystemen aan De Vreedzame School
Gedrag sterk bepaald door de omgeving

 

wit01