Contact

   

invoeringstraject

 

  witje01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

De Vreedzame School is niet zomaar een lesmethode, maar werkt aan een ‘vreedzame’ cultuur in klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. Om die reden is invoering van De Vreedzame School  altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. Hoewel maatwerk mogelijk is, ziet het standaardprogramma voor de invoering er als volgt uit: in het eerste invoeringsjaar vijf team- en vijf stuurgroepbijeenkomsten; in het tweede jaar drie teambijeenkomsten, een mediatortraining en weer vijf stuurgroepbijeenkomsten.

 

Lees verder:

 

- Uitgangspunten bij de invoering

- Aanbieders