Contact

maat76

 x

terug wit 

aaptijger01

wit01

De nieuwe map ‘De Vreedzame School voor peuters’ 

is af!

 

Naast de mappen voor groep 1 en 2 is nu ook de compleet vernieuwde peutermap gereed.  En daarmee is het volledige programma van peuters tot en met groep 8 klaar, en is De Vreedzame School verrijkt en verdiept tot een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. In de nieuwe peutermap zijn - passend bij de zes blokken van De Vreedzame School - verschillende activiteiten beschreven waarmee de leidster op een uitnodigende en speelse wijze aan de beoogde doelstellingen kan werken.
Waar staat de Vreedzame School voor peuters en kleuters voor:
- een positief sociaal klimaat
- ook jonge kinderen krijgen een stem
- minder conflicten en ordeverstoringen
- respect en omgaan met verschillen
- vergroten van sociale competentie
- democratisch opvoeden.

Lees verder:

 

Het complete programma voor peuters.

 

Lees ook:

 

- Een artikel over het programma van De Vreedzame School voor kindercentra en voorschoolse voorzieningen In het blad Management Kinderopvang.

 

- Een artikel in het tijdschrift Kinderopvang over De Vreedzame School voor Peuters