Contact

X
 nieuwsbrief juni 13 ongewenstgedrag witje01
X
Hoe om te gaan met ongewenst gedrag?

Juli 2014 verschijnt bij SWP het boek Van gedragsregulering naar opvoeding. Met als ondertitel: Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in De Vreedzame School. Een goed uitgevoerd preventief programma zoals De Vreedzame School kan veel problemen rondom het gedrag van leerlingen voorkomen. Maar soms is er toch behoefte aan meer, zo blijkt uit de praktijk. Dit boek wil voor die situaties een handreiking bieden.

 

Bestel het boek op www.swpbook.com

 
 

Afgaande op de signalen uit het onderwijs lijkt het alsof het aantal kinderen met gedragsproblemen toeneemt. In ieder geval geven leerkrachten aan moeite te hebben met het omgaan met afwijkend gedrag van kinderen. Het aantal diagnoses van gedragsstoornissen en het medicijngebruik onder kinderen met een gedragsstoornis is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De vraag die veel pedagogen stellen is of er echt sprake is van een toename of dat de tolerantie ten aanzien van afwijkend gedrag afneemt.

 

 Hoe het ook zij, de school en de leerkrachten hebben behoefte aan handvatten. In dit boek is een duidelijke keuze gemaakt. De gebruikelijke aanpak van gedragsproblemen van kinderen is een individuele, kindgerichte benadering. In dit boek leggen we er de nadruk op dat gedrag niet los kan worden gezien van de omgeving. Gedrag van kinderen ontwikkelt zich in voortdurende wisselwerking met de omgeving. In het boek geven we suggesties om om te gaan met ongewenst gedrag op een wijze die past bij de principes van De Vreedzame School.

In het boek staan vier soorten ‘gedragsproblemen’ centraal:
• de ‘moeilijke groep’
• individuele gedragsproblematiek
• probleemgedrag in ‘vrije’ situaties
• pesten

Hoewel het boek op zichzelf kan staan, is het toch vooral bedoeld om scholen en leerkrachten te helpen hun praktijk te verbeteren. Hiertoe kan het zinvol zijn om met het hele schoolteam enkele bijeenkomsten te organiseren om de inhoud van dit boek te vertalen in de eigen schoolspecifieke praktijk. Bij dit boek is een ondersteuningsaanbod beschikbaar dat zich richt op het versterken van De Vreedzame School op het gebied van het omgaan met ongewenst gedrag.

Bekijk hier de volledige inhoudsopgave 'Van gedragsregulatie naar opvoeding'