Contact

X
 wit aanslagen02 witje01
X

 

In januari maakten we een lesbrief n.a.v. de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Deze lesbrief werd in de dagen na de aanslag door veel scholen en docenten gedownload. Hij voorzag duidelijk in een behoefte bij scholen om op een goede manier te reageren op wat er gebeurd was. De recente gebeurtenissen in Parijs vormen voor ons aanleiding om de lesbrief licht te wijzigen en opnieuw aan te bieden. Hopelijk helpt het scholen en leerkrachten ook nu om op een pedagogische wijze om te gaan met de nasleep van deze verschrikkelijke gebeurtenis..

 

Download de lesbrief

Hoe om te gaan met de nasleep van de aanslagen in Parijs?

Er zijn verschillende redenen om de gebeurtenissen met de leerlingen te bespreken. Niet alleen komen de emoties van leerlingen en ouders de school binnen, een gevolg kan tevens zijn dat bevolkingsgroepen ook in ons land tegenover elkaar komen te staan. Dit raakt de kinderen in onze klassen, zeker in wijken met een deels islamitische bevolking. De school kan daarin wellicht een compenserende bijdrage leveren. Bovendien hebben we als onderwijs ook de verantwoordelijkheid om er toe bij te dragen dat onze jeugd zich wil verbinden met deze democratische samenleving. De aanslagen in Parijs zet de discussie over de grondwaarden van de democratie op scherp. Het is - hoe tragisch ook - een gebeurtenis die vraagt om een pedagogische reactie. Het biedt de mogelijkheid om met de leerlingen het leven in een democratie te bespreken.

Onder deze omstandigheden willen wij alle scholen laten delen in de ervaringen die we hieromtrent hebben opgebouwd. In de lesbrief geven we eerst een aantal algemene suggesties, en vervolgens vier uitgeschreven lesbrieven die ingezet kunnen worden in de klassen.


 

Interview

Over het gebruik van deze lesbrief is in het Algemeen Dagblad van dinsdag 17 november 2015 een interview met Gerard Hoefs, directeur van de Utrechtse Vreedzame basisschool Het Schateiland en Mirjam van der Ven, projectleider Vreedzame School van de CED-Groep verschenen.

 

Lees hier het interview in het AD

 


Download hier de lesbrief

Hoe om te gaan met de nasleep van de aanslagen in Parijs?

 

witje01